Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Waluta : zł

Infolinia

+48 (22) 614 17 67

Kontakt e-mail

info@mdruk.com

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
Dbając o bezpieczeństwo danych zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w żadnym przypadku nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych
Mdruk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 03-301, przy ulicy Jagiellońskiej 82,

jako administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy sprzedaży. Dane te są przechowywane przez okres do lat 6 lat po zakończeniu transakcji.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:
- imię (imiona) i nazwisko
- adres e-mail
- adres do kontaktowy
- adres wysyłkowy
- numer telefonu
- data urodzenia
- adres (ulica z nr, kod pocztowy i miasto)

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:
- nazwa firmy
- stanowisko
- NIP
- Regon
- adres siedziby
- numery rachunków bankowych

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:
- zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
- wysyłki zamówionych towarów
- realizacji płatności
- obsługi reklamacji
- wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom/podmiotom:
- podmiotom, z którymi Mdruk Sp. z o.o. Sp. k. ma zawartą umowę współpracy takimi jak firmy księgowe, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, banki, firmy windykacyjne. Nie przekazujemy jednak Waszych danych osobowych do państw spoza UE a w oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa. Dane są przekazywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Państwa.
- wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem.


Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowo, posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
- usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem - w przypadku udzielenia zgody
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody.
- cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych lub wykonywaniem praw w zakresie prywatności, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Mdruk Sp. z o.o. Sp. k., pod adresem: Warszawa 03-301, ul. Jagiellońska 82 lub pod adresem e-mail mojedane@mdruk.com

--